STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACyJNE

SO-E zespołu szkół nr 4 w jaśle

Get Adobe Flash player

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Dominik Wróbel
Wiceprezes - Marta Głogowska
Skarbnik - Krystyna Dubiel
Członek - Dariusz Szot

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Teresa Tęcza
Członkini - Magdalena Piekarz
Członek - Jakub Budziak